Meten

Wat leren we in het tweede?

* meter, liter, kilogram

* weekkalender, uur, half uur

* omgaan met geld (juist betalen)

* cm, dl, cl, 100 gram eenhalve kilogram

* week- en maandkalender

* het uur: uitbreiding tot 24 uur

* jaarkalender

* geldwaarde tot 100 cent en 100 euro

* temperatuur

* de klok: kwart voor en kwart over