Getallen

Wat leren we in het tweede?

* begrippen maal en delen door, de symbolen x en :

* tientallen en eenheden

* getalbegrip tot 100

* spelen met de getallen op de getallenas en honderdveld

* breuken

* het dubbel, de helft, meer dan, minder dan

* even en oneven getallen

* getallen als aanduiding van een code, een hoeveelheid, rangorde, …

giraffe3n tellen af