Spelling

 

Zie zo Spelling_uitlegkaarten_leerjaar_2

 

Weetwoorden met ei, ij, au en ou

 

 

 

 

Welke spellingsregels komen aan bod?

* woorden met sch-

* woorden met oe, ui, eu en ie

* woorden met -ng

* woorden met -nk

* woorden met aai, ooi en oei

*  woorden op -en, -er, -el, en -e

* woorden met f- of v-

* woorden met ge-, be-, ver-

* woorden met eeuw en ieuw

* verkleinwoorden op -je, -tje en -pje

* woorden op -lf, -lg, -lk, -lm en -lp

* woorden met z- en s-

* woorden op -rf, -rg, -rm en -rp

* woorden met meer medeklinkers

* klankgroepen

* klankgroepen die eindigen op een medeklinker

* woorden met -d, -t, -b, -p, -g en -ch

* klankgroepen die eindigen op een ie, oe, eu en ui

* hoofdletters en leestekens

* woorden op -d of -t/ -b of -p

* klankgroepen die eindigen op een lange klinker

* woorden op -g of-ch

* woorden op -gt of-cht

* samenstellingen

* klankgroepen die eindigen op een korte klinker

* woorden die eindigen op /aa/, /oo/,/uu/

* woorden die eindigen op -ee

* woorden met ei/ij

* woordne met ou/ au